VÝBĚR MIDI SOUBORŮ A TEXTŮ POUZE PRO NEKOMERČNÍ POTŘEBU. / THE SELECTION OF LYRICS AND MIDS FOR NON-COMMERCIONAL USE ONLY.


Názory a zájem o spolupráci na rozvoji stránek zasílejte na e-mail:
Comments or interest in development of the pages mail to:
zde.chroust@seznam.cz


Thanks for your help/Dík za pomoc

Těším se na Vaši příští návštěvu! / I am looking forward to your next visit!

Navštivte stránky o dějinách českého big beatu 60. let! 
Visit the pages of the history of czech rock´n´roll in 60.!